Mini Animondos: The Communist Terrorist Kenyan Dictator


United States and Iran have reached a nuclear deal, but what would the ultra right wing think about this issue?

Mini Animondos: The Communist Terrorist Kenyan Dictator

Countries of the World in Chibi Anime


Countries of the World in Chibi Anime

Chibi Animondos – Part 26 – Venezuela, Vietnam, Wales, Yemen, Zambia and Zimbabwe


Chibi Animondos – Part 26 – Venezuela, Vietnam, Wales, Yemen, Zambia and Zimbabwe

 

Twenty sixth and last part of Chibi Animondos Collection.

 

  • Chibi Venezuela: Isabella Delgado and Sebastian Bustamante
  • Chibi Vietnam: Nguyễn Phan and Ngô Do
  • Chibi Wales: Amelia Jenkins and Riley Griffiths
  • Chibi Yemen: Abdulrahman Al-Harazi and Hala Al-Sulayhi
  • Chibi Zambia: Mulubwa Malupande and Bupe Nkumbwa
  • Chibi Zimbabwe: Tafadzwa Chikwava and Kudzy Kabweza